Mikä on Business Hack?

Asiantuntijapalvelu, jossa asiakas saa innovatiivisen ratkaisun tuottavuuden merkittävään parantamiseen.
Business Hack rakentuu neljästä vaiheesta.

ESISELVITYS

Esiselvitys pitää sisällään lyhyen kyselyn organisaatiosi keskeisille henkilöille. Esiselvityksen avulla pyritään saamaan alustava ymmärrys organisaatiosi tilasta ja keskeisistä haasteita, jotta osaamme valita hackathoniin parhaat asiantuntijat.

HACKATHON

Hackathon on intensiivinen työpaja, jonka aikana kokeneet asiantuntijat tarkastelevat kriittisesti organisaatiosi tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työpajaan osallistuu organisaatiostasi noin 3-6 henkilöä eri tehtävistä. Tilaisuuden kesto on noin kahdesta neljään tuntia.

PÄÄTÖS

Noin viikko hackathonin jälkeen tehtäväsi on haastaa asiantuntijoidemme esiinnostama kehittämispotentiaali. Autamme priorisoimaan kehityskohteet ja tekemään oikeat päätökset. Tilaisuuden kesto on noin kaksi tuntia.

PARANNUS

Sinulla on nyt kädessä riskittömästi hankittu ehdotus kuudelta yritykseltä yhden hinnalla. Voit jatkaa toiminnan parantamiseen joko itse tai vaikkapa haluamasi kumppanin kanssa.

Mistä on kysymys?

Business Hackin innovatiivisilla työtavoilla tunnistat organisaatiosi kehittämispotentiaalin, jota hyödyntämällä saavutat 30% parannuksen tuottavuuteen.

Business Hack on asiantuntijapalvelu, jossa yhdessä asiakasorganisaation kanssa löydetään tapa kehittää toimintaa innovaatioiden kautta. Tavoitteena on tunnistaa parannuskohteet, joiden avulla asiakkaan tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi. Palvelun asiakkaalle tuottaa kuusi asiantuntijayritystä yhdessä, yhden yksittäisen toimijan sijaan. Palvelun keskeisenä etuna on eri asiantuntijayritysten yhdessä muodostama laaja osaaminen ja aito kokemus yhdessä kehittämisestä.

Eri toimialojen rajapinnassa syntyvässä ratkaisussa keskitytään niihin toimenpiteisiin, joilla on merkittävin odotettu vaikutus organisaation toiminnan parantamiseen. Ratkaisussa pyritään rajaamaan tehtävät toimenpiteet sellaisiksi, että niistä voidaan tehdä päätös ja ne voidaan toteuttaa yhden vuoden aikana. Toimenpiteiden suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon myös rahallinen panostus, sikäli kun se on mahdollista tai mitattavissa.


Hinta
7000€

(ALV 0%)

Business Hack yritykset

Proper tuo yksinkertaisuutta monimutkaiseen maailmaan ja tekee tiedon tarkastelun kaikille mahdolliseksi. Uskomme, että paremmalla ymmärryksellä tehdään parempia päätöksiä. Autamme asiakkaitamme toimimaan, kohdistamaan resursseja, vertailemaan ja ennakoimaan paremmin perustuen hallussa olevaan tietoon. Uusien ratkaisujen ja olemassa olevien kehittäminen on helpompaan kun kokonaiskuva on kirkas.

www.proper.fi

Profit-Visio on asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on kasvuhakuisten yritysten strateginen kehittäminen. Palvelumme kohdistuvat erityisesti hallitus- ja johtoryhmätason strategiatyöhön, rahoitusjärjestelyihin sekä liiketoiminnan kasvattamiseen yritysostojen kautta. Toteutuksissa tukeudumme luovalla otteella sekä kansainvälisesti tunnettuihin että omiin kokemuksiin pohjautuviin malleihin ja toimintatapoihin.

www.profitvisio.fi

Process Genius tarjoaa uuden sukupolven virtuaalimalleihin perustuvia teollisen internetin käyttöliittymäratkaisuja, jotka parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Visualisoimalla tuotanto- ja toimintaprosessit ja tuomalla ajan tasalla olevaa tietoa kaikista rajapinnoista asiayhteyteensä liitettynä annamme liiketoimintasi ohjat takaisin omiin käsiisi.

www.processgenius.fi

Collapick Company Oy on joensuulainen ohjelmistoyritys, jolla on kokemusta. Meillä työskentelee mahtavia ohjelmistoalan osaajia ja meitä kaikkia yhdistää halu tehdä hyviä ohjelmistoja ja ratkaista asiakkaan ongelmia. Osaajiamme on kehuttu innovatiivisuudesta, ja yrityksemme onkin saanut tunnustusta esimerkiksi Startup Saunassa, INNOSUOMI-kilpailussa ja Uutisraivaaja-innovaatiokilpailussa.

www.collapick.com

Solenovo rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeita vastaavan ratkaisun kannattavuuden hallinnan ja toiminnanohjaamisen alueilta. Olemme parhaimmillamme pk-yritysten, oppilaitosten sekä julkisorganisaatioiden kanssa toimiessa. Ratkaisumme rakentuvat asiantuntevasta osaamisesta sekä alan parhaista työkaluista. Yhdessä kumppaneidemme kanssa tarjoamme kaikki ne palvelut, joita toiminnan tehostaminen uudelle tasolle vaatii.

www.solenovo.fi

Sunprofile Oy on johtamisen ja kehittämisen asiantuntijayhtiö. Toiminnan painopiste on lean-johtamiskulttuurin ja käytännön lean-toiminnan valmennuksissa ja projekteissa.

www.sunprofile.fi

Business Hack lukuina

Business Hack toteuttajayhteisöllä on yli 500 vuotta työkokemusta. Meillä on kokemusta teknologiateollisuudesta, järjestelmäkehityksestä, liikkeenjohdon konsultoinnista, prosessien kehittämisestä julkisissa- ja yksityisissäorganisaatioissa.

70
Työntekijää
1000
Palveltua asiakasta
4000
Toteutettua projektia
170 000
Palveluiden käyttäjää

Referenssit


Yhdessä Enerke Oy:n henkilöstön ja Business Hack asiantuntijayritysen kanssa Enerkelle tuotettiin dokumentoitu ratkaisu, jonka avulla Enerke voi kehittää tuottavuuttaan merkittävästi. Ratkaisussa huomioitiin kannattavuuden hallinnan, prosessiosaamisen, tietojärjestelmien sekä aineistonkäsitelyn näkökulmat. Eri osa-alueiden rajapinnoissa syntyi runsaasti mielenkiintoista ja antoisaa keskustelua, joka konkretisoitui dokumentoiduksi suunnitelmaksi.

Enerke Oy on sähköverkosto-, sähköasema- ja voimalaitospalvelujen kokenut ammattilainen. Yhtiön ydinosaamista ovat sähköverkkojen ja sähköasemien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito sekä voimalaitosten käynnissäpito ja huolto. Enerken toimialueena on koko Suomi ja asiakkaita ovat sähköyhtiöt, teollisuusyritykset, vesivoimayhtiöt, kiinteistöyhtiöt, liikelaitokset ja julkisyhteisöt. Enerke on osa PKS-konsernia.


Alkuun